Voorwaarden

Voorwaarden Werf IJlst, de Sinnehúskes of de Takomst

 1. Alles in de Sinnehúskes van WERF IJLST is afgestemd op een comfortabel verblijf voor twee (Sinnenhúskes 1+2) of vier (Sinnehúskes 3+4) personen. Het ontvangen en laten logeren van familieleden, vrienden of (on)bekenden in de Sinnehúskes is nadrukkelijk niet toegestaan.
 2. Alles in de De Takomst is afgestemd op een comfortabel verblijf voor maximaal 10 personen. Het ontvangen en laten logeren van familieleden, vrienden of (on)bekenden in De Takomst is nadrukkelijk niet toegestaan.
 3. Uit overwegingen van veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de accommodaties.
 4. Er is schoon bed-, bad- en keukenlinnen aanwezig bij aankomst.
 5. Het gehuurde huis wordt schoon opgeleverd bij aanvang huur. De huurder draagt zorg dat het huis opgeruimd wordt teruggeleverd. Dit betekent dat de vaatwas is gedaan en het geheel een opgeruimde indruk maakt. Indien het appartement naar het oordeel van de beheerder niet conform deze richtlijn wordt opgeleverd, wordt hiervoor EUR 65,00 in rekening gebracht, zijnde de kosten van het opruimen.
 6. Er kan tussentijds schoon gemaakt worden voor een prijs van EUR 30,00 per persoon. Voor dat bedrag worden tevens de bedden verschoond en nieuw badlinnen verstrekt.
 7. Op verzoek kan een extra set badlinnen worden verkregen voor EUR 15,00 per set.
 8. Bij huren tussen 1 april en 1 november is inbegrepen: de huur van een elektrisch aangedreven motorschouw.
 9. De boot dient altijd aangelegd te worden in de bestemde plaats, zodanig dat deze goed vastligt en niet kan afdrijven of door derden kan worden gebruikt. (Sleutels altijd meenemen bij niet gebruik).
 10. Met de boot kan maximaal 7 uren op kruissnelheid worden gevaren. Dit is doorgaans voldoende om onbezorgd dagtochten te kunnen maken. De huurder verklaart dat hij/zij hiermee bij de routeplanning rekening zal houden. Indien huurder hiermee geen rekening mee heeft gehouden en de boot onderweg onvoldoende accucapaciteit heeft om terug te keren naar IJlst, dient gebeld te worden met het telefoonnummer dat wordt verstrekt bij de huur. In dat geval wordt de boot met huurder opgehaald. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen EUR 150,00 per keer ophalen. Huurder zal dit voldoen bij het ophalen.
 11. Verblijven in de woningen en gebruikmaking van de boot geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele aangerichte schade aan het huis, de inrichting of zaken die bij het huis of de boot horen, veroorzaakt door de huurder, komt voor rekening van de huurder. Voor de boten is een WA-verzekering afgesloten die schade aangericht bij derden dekt. Het eigen risico bedraagt EUR 350,00, gelijk aan de hoogte van de borg.
 12. Vakmensen hebben de Sinnehúskes en de Takomst met de beste materialen zo comfortabel en veilig mogelijk gemaakt. De huurder wordt echter wel gevraagd rekening te houden met de rust en privacy van de buren.
 13. Roken is in alle ruimten van gehuurde woningen (inclusief terras of tuin) en op de boot verboden. Ook het gebruik van open vuur, barbecues en het branden van kaarsen is niet toegestaan.
 14. Bij niet naleving van de regels behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurder te verzoeken gehuurde woning onmiddellijk te verlaten, zonder zich tot restitutie van de betaalde huurgelden te verplichten.
 15. Betalings- en annuleringsvoorwaarden: Wij verzoeken u vriendelijk 50% van de huursom binnen vijf dagen na uw boeking over te maken. De restbetaling voldoet u uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum. Bij korte termijnboekingen – zes weken of korter voor de huurperiode – dient de gehele huursom binnen vijf werkdagen overgemaakt te worden. Bij boekingen op de zeer korte termijn (korter dan 10 dagen voor aanvang van de huurperiode) dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden. Het bedrag moet uiterlijk drie dagen voor aanvang van de huurperiode op onze rekening staan.
  Bij annulering tot zes weken voorafgaand aan de gereserveerde datum, brengen wij 50% van de huursom in rekening. Bij annulering tussen zes en drie weken voorafgaand aan de gereserveerde datum, betaalt u 70% van de huursom, daarna vindt geen restitutie plaats. Wij geven u in overweging bij uw verzekeraar een annuleringsverzekering af te sluiten.

Werf IJlst is onderdeel van AB Kwadraat. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
53115139.

Scroll naar boven